Η Teison διαθέτει μια επαγγελματική ομάδα Ε&Α και εργαστήριο για να υποστηρίξει την καινοτομία μας

Κάθε τεχνολογία θα ελέγχεται επανειλημμένα και θα εξετάζεται προτού εφαρμοστεί στην πραγματική παραγωγή, έτσι ώστε να μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι είναι καλύτερο για τους πελάτες

Οι βιώσιμες επενδύσεις από την Teison στην Ε&Α αυξήθηκαν σημαντικά με τα χρόνια.

Ο Teison θα αναπτυσσόταν μαζί με την άνθηση της νέας βιομηχανίας φόρτισης ενέργειας