• Για να επιταχύνει την ίδρυση α

    βιώσιμο μέλλον.

Είτε είστε χειριστής σταθμού φόρτισης, πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρικών οχημάτων, εταιρεία κοινής ωφέλειας ή ενέργειας, εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου ή εταιρεία αυτοκινήτων, έχουμε έξυπνες λύσεις που ταιριάζουν στο κανάλι της επιχείρησής σας.

Το OCPP είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο ανοιχτής επικοινωνίας. Είναι ένα ανοιχτό πρότυπο που εκδίδεται από την Open Charge Alliance στην Ολλανδία. Χρησιμοποιείται κυρίως για την επίλυση διαφόρων δυσκολιών στην επικοινωνία μεταξύ ιδιωτικών δικτύων χρέωσης. Το OCPP έχει εφαρμοστεί σε περισσότερες από 100.000 εγκαταστάσεις φόρτισης σε περισσότερες από 100 χώρες, επομένως στην ουσία έχει γίνει το βιομηχανικό πρότυπο για δικτυακή επικοινωνία εγκαταστάσεων φόρτισης.

Η έξυπνη λύση φόρτισης δικτύου TEISON βασίζεται στο Πρωτόκολλο Open Charge Point Protocol (OCPP) 1.6 JSN. Μέσω της πλατφόρμας έξυπνου cloud και του έξυπνου φορτιστή της TEISON, βοηθάμε τους συνεργάτες να δημιουργήσουν έξυπνους σταθμούς φόρτισης για να πραγματοποιήσουν έξυπνη φόρτιση, διαχείριση λειτουργικών δεδομένων, διαχείριση χρηστών, διαχείριση φόρτισης, δυναμική εξισορρόπηση φορτίου, απομακρυσμένη διάγνωση σφαλμάτων και αναβαθμίσεις υλικολογισμικού στο διαδίκτυο.

Η πλατφόρμα και το υλικό TEISON συνδυάζουν την πιο προηγμένη τεχνολογία και τις πιο επαγγελματικές ιδέες του κλάδου για να βοηθήσουν κάθε σταθμό φόρτισης να πραγματοποιήσει εύκολα την έξυπνη διαχείριση δικτύου.

Κύρια χαρακτηριστικά

Τοποθέτηση

Λογαριασμός / Είσπραξη

Απομακρυσμένη οθόνη

Έλεγχος APP

ΟΤΑ

Έξυπνη Φόρτιση

Λειτουργίες που υποστηρίζονται

No. Message support or not No. Message support or not
1 Authorize 15 Stop Transaction
2 Boot Notification 16 Unlock Connector
3 Change Availability 17 Trigger Message
4 Change Configuration 18 Get Diagnostics
5 Clear Cache 19 Diagnostics Status Notification
6 Data Transfer 20 Firmware Status Notification
7 Get Configuration 21 Update Firmware
8 Heart beat 22 Get Local List Version
9 Meter Values 23 Send Local List
10 Remote Start Transaction 24 Reserve Now
11 Remote Stop Transaction 25 Cancel Reservation
12 Reset 26 Clear Charging Profile
13 Start Transaction 27 Get Composite Schedule
14 Status Notification 28 Set Charging Profile