Όλοι οι φορτιστές Teison EV είναι εγκεκριμένοι CE και φθάνουν τουλάχιστον το επίπεδο προστασίας IP65

Όλα τα προϊόντα Teison μπορούν να λειτουργήσουν σταθερά στους -30℃ έως +60℃

Όλα τα προϊόντα Teison έχουν λάβει τα πιστοποιητικά από την TÜV ή άλλο ισοδύναμο οργανισμό πιστοποίησης προτύπων

Η ασφάλεια δεν είναι προαιρετική, αλλά μόνο τυπική. Κάθε προϊόν Teison είναι εξοπλισμένο με προστασία από υπερένταση, προστασία από διαρροές, προστασία υψηλής θερμοκρασίας, προστασία από υπέρταση, προστασία υπό τάση και προστασία υπέρτασης.